ZRCADLO---od ave aburh

09.04.2012 18:10

a najednou ticho  jak na cestách

kde zvedá  se  jen prach

a  najednou  hudba  kdesi  v tmách

zakřiknutá   ušknutá

rozedřená díra  po cihlách

uprostřed talisman co  nosíš  po kapsách

vydřených džín když  kolena jsou oči anděla

NĚKDE V NEBI  ZRCADLO

A  V  NĚM  JÁ.................................