za sklem sklo / ave Aburh

20.05.2011 17:35

 

 

VYRAZILA JSEM    CESTA BYLA KLUZKÁ A CHODIDLA ZOSTUDILA K STUDU

PŘED bohem      STUDNA KRVÁCELA      MÍSTO OČISTY JAKOBY VŠUDE

VISELY KŘÍŽE     NAŘÍZNUTÉ     OSLABENÉ    NEPŘIPRAVENĚ  PŘIPRAVENÉ

 

                                    ČINITI ZLO ZLEM SE UCTÍVÁ

A POSEL VE STUDENÉ KAZAJCE ZAVŘEN PŘED ANDĚLY SPASITI SEBE

                                      NEDOKÁŽE

OBLOHU SKLO ROZCUCHALO ABY ZA NÍ

NIKDO NEVIDĚL  DUHOVOU

KULIČKU VE VIKÝŘI OKA NAHLÉDNUVŠÍHO ZPOZA OMRZLÝCH ŘAS

DO JEŘABINÍ

 

STÁLA JSEM TAM         nOHY   V   KŘÍŽ   sETNUTÉ        TĚLO  SE ROZECHVĚLO

                                                                       AŽ TAK

                                                                   ŽE HOUSLE

                                                           DO NADĚJE SLZY URONILY

 

A            K    Ř    Í     Ž-----------------------------------ZNAMENÍ POKORY

DO  SKLA                      P  R   O  M   O  D   L   I   L       SE----------------------