vzpomínková....vánoční modlitba..od ave aburh

15.04.2012 18:26

VRÁTILA JSEM SE K ROUBENCE

K MALÉMU TAJEMSTVÍ RUKOU  SEPNUTÝCH

ZA VŮNĚ POLÉVKY

ZATÍMCO   RYBOVA  MŠE V NOTÁCH  ZAPSANÁ

DALECE VZDÁLENÁ  KE KOSTELŮM SE PROMODLUJE

                  TĚŽCE     JAK BOTKY   OTRHANÉ      DĚTÍ

                   CO  VE  SNĚHU STOPY  ZŮSTAVUJÍC

A ZVONY  A  PODKOVY  KONÍ  DÁLKU UKRAJUJÍ V POVOZECH

JAKOŽE  STROM   KŘÍŽALY    A SLÁMU  UŽ OBJÍMÁ

                   MEZI JABLKY ČERVENÝMI SEM TAM MAŠLE SE TŘEPOTÁ

                   V  ZÁCHVĚVU VĚTVÍ   A    o  č  í       č  e  k  a  j  í  c  í  c h   na      ANDĚLA

ježíšek spí      KOLÉBKU  KOLÉBÁ  TICHÁ  NOC  POSVÁTNÁ

A RODINA RŮŽENEC POLIBKEM  NA POLIBEK PŘEBÍRÁ

 

UKOLONÍM  SE   KŘÍŽ NA  PRSOU VYKRESLÍ  MÁ  SAMOTA

AVŠAK TOUTO  NOCÍ JE V KOUZECH  UKRYTÁ

                                                                      PŘICHÁZÍ VŠICHNI VE SVĚTLE  I  KDYŽ DÁVNO TMA

 

 

naprosti v okně  samotný   muž ke stromku  pokleká

                         s  v  a  t  á    n  o  c                     t  i  c h  á    n  o  c

ROUBENKO   KÉŽ  BY  SES  VRÁTILA........