V jezeře....od ave aburh

01.08.2013 08:13

V jezeře šepot jak v zákristii

Nevidím  V očích mapy písku

a  abstrakt vody

mé nohy  Svíce vyhořelé

v kolenou tolik tíhy

a vprostřed mne zbytek něhy

Neobejmu i když kůže pláče za doteky

a vůně mé tmě podobá se

Jak najdu tě

když jsi až za oblaky ve své tiché kráse......