Utíkám ...ave aburh

24.05.2016 12:03

Utíkám pořád utíkám

za mnou vlčáci

a na cestách pavučiny pro stěstí

v sobě talisman

jsou domy kde v oknech oči skrývají samotu

mávám  do prázdna

v tabulkách úsměv

objímám čas který se pozastavil

Na rafiích chystají se zvony vyzvánět

kostel ke kostelu až za tisíci kopci

slyším ho znít  Tu píseň srdce

a potůčky  v lukách trilkují

o vlahých kořenech trávy

Jen mech v lesích polštářek pošlapaný

k borůvkám tulil by se

Utíkám

Stromy se klaní hluboko v kořenech semknuté

Tam ticho podepřené o vzpomínku

radost naděluje

utíkám a slyším plosky nohou Dotýkají se země

Vcházím do ní.... HUDBA