Svět Aburh Je čas

19.04.2018 21:32

Procházíš   všemi  cestami
Prolézáš mezi skalami
Klopýtáš v soutězkách  o kluzké  kamení
Vláčíš  se mezi  vysokou trávou  kde nedohlédneš nebe
Jdeš  vánici  a sníh  zalepuje  oči
Jdeš  za sluncem proti  slunci co zebe
Plaziš  se  v písku  a rozhrnuješ jeho  hrany                                                                                                     V ústech  chaluhy  a slaná  chuť
s přichutí rybích  ploutví
Plaveš  sevřený  v síti
Couváš  dopředu  jakobys  ses chtěl  pozpátku  dotknout  jedinečnosti  poznaného
                  ACH  LÁSKO  MNOHOMLUVNÁ
létáš  bez křídel  a máš  křídla 
Až  jednoho  dne 
se veškeré  cesty   rozmažou 
Skvrny  abstraktů  Doteky ztvrdlého  štětce         na plátně  bez podpisu
Prošel  jsi  všemi  zdmi 
Už není  kam 
Už není  proč 
Už není za kým
Je čas  zastavit se