Své aburh Hnízdo

25.09.2017 15:09

Ave Ave Aburh Artistpoetactor

Hnízdo (autorská práva )

Ráno co ráno 
vstáváš do příběhu 
Prolíná 
Po vteřině mapuje vteřinu 
Lupu s níž přes slunce zažehneš uschlou řasu na stéblu 
v louce se zvonky 
blízko k obzoru

Ráno co ráno 
vejdeš tichounce potichu na cestu 
prošlapanou stopami všech výjevů 
jež štětec rozmázl do plátna 
Jedním dechem - obraz 
Barevná pastelka dnů

Ráno co ráno 
obejmeš oblouky kopců 
i boží umučení 
Ční vysoko na svahu 
kde děti válejí sudy pro radost 
a stařenka před chaloupkou 
plete z proutí rukojeť košíku 
aby bylo co zachytit 
a nést - vlaštovčí hnízdo 
které svými křídly 
nezboří krkavec