SMUTEČNÍ AVE ABURH

15.04.2011 17:21

 

 

 

ve městě se umírá šeptem

na vesnici z úst do úst

a na horách vyzvání zvon

                         aby všichni zaplakali

táhne se z kopce na kopec

od domu do domu

Jen ruce na lopatě

                        tříští ozvěnu