schránka u dveří..od ave aburh

27.05.2013 08:24

VYSOKO V HORÁCH ZVONY KOSTELA

NEBE OBJÍMAJÍ A DOLE V ZÁKRISTII

STATISÍCE  PSANÍ  křídla motýlů   NESAHAT

NEBO  ODLETÍ   V PELU JE ŽITÍ  ne zajetí

otisk vedle oleštěné kliky Pablesky odpustků

PO KOLENOU LEZU DO KOPCŮ

ZA DOMY SE SCHRÁNKOU U DVEŘÍ

KUDY PROŠEL ZVANÝ  A  I  NEZVANÝ

VE CHVÍLI NEČEKANÉ

DVEŘE DOKOŘÁN     vůně  cikorka  dlaně

a ticho   láska   chrám

JEN PANELÁK   ten oškubaný pták s tisíci okny

v rubáši i nedbalkách  PSANÍ NEČEKÁ

JAKOBYCHOM  ZAPOMNĚLI  PSÁT

                     VYSOKO V HORÁCH

                     ANDĚL S ANDĚLEM

                     SPÍ  V OBÁLKÁCH