pro všechny divadelníky ve věku od stavu mluvícího až po stav chodícího, pro všechny literáry od stavu psacího až po stav myslícího oteviráme pátý ročník divadelní a literární dílny, měks nymburk,tentokrát v jiných časových invencích a finančních vylepšen

15.09.2013 16:53

   
prijDte       těšíme se na vás...............