POUTNÍK

30.06.2016 18:26

AVE ABURH   POUTNÍK 

(autorská  práva )


BOSÝ  POUTNÍK  NA JEJÍM TĚLE 

V ČERNÉM  MNIŠSKÉM HÁBITU 

JEŽ  VMILOVAT  CHCE  SE DO HŘÍCHU 


V KAŽDÉ VRÁSCE  V KAŽDÉM ZÁHYBU 

NECHÁVÁ  OTISK ŤÁPOTU 

BOSÝ  POUTNÍK  CO VMILOVAT  CHCE SE             DO HŘÍCHU 


CÍTÍ  VŮNÍ  NA VLAHÉM  RTU 

 CÍTÍ  ŘEŘICHU 

V ZÁDECH KADIDLO A ZVON 

BOSÝ  POUTNÍK  PADLÝ  V KOLENOU 


V KAŽDÉ  CHVÍLI  NĚŽNÉ  CHVĚNÍ 

POUTNÍK  NA TĚLE SE BOJÍ 

SVLÉKNOUT  ČERNÝ  ŠAT 

ZA NÍM ZDI VŠECH  CHRÁMŮ 


JEHO  MODLY         VŠAK 

NIKDY NENÍ  POZDĚ NA ODPUŠTĚNÍ  

A NA NÁVRAT 

BOSÝ  POUTNÍK  CO  CHCE SE VMILOVAT