poezie

20.05.2011 17:49

A ZAPÁLÍM SE A BUDU

POCHODEŇ A BUDU OHEŇ KTERÝ PLÁPOLÁ

JÁ POEZIE VYRVANÁ Z POLOMŮ

JÁ ANTIĎÁBEL A ANTIBŮH

JÁ NULA BEZ ČÍSEL

TLUSTÁ JAK BŘICHA MRTVÝCH RYB

A ROZTRHNU SI SRDCE A DÁM

HO NA TALÍŘ ABY TIKALO JAK

HODINY Z ČASU KTERÝ NÁM KDOSI

PŘISOUDIL

A VYJMU SI DUŠI A ZABALÍM

JI DO BÍLÝCH OBVAZŮ TAK PODOBNÝCH

LIDEM A LIDIČKŮM A LIDOŽROUTŮM

JÁ POEZIE TETOVANÁ RAZÍTKY MOCNĚJŠÍCH

A POETIČTĚJŠÍCH A ZRŮDNĚJŠÍCH

NEŽ KRKOLOMNOST VERŠŮ  BLAHOSLAVENÝCH

NA VÝSOSTECH bŮH JIM ODPUSŤ

JÁ NIC KA CO NEUMÍM ŘVÁT

ANI BREČET

JEN MLÁTIT O MŘÍŽE MÉHO VĚDOMÍ

JE ČISTÉ TAK OŠKLIVĚ ČISTÉ

ŽE SE TO BOJÍM VYSLOVIT

                      L     Á     S       K       O    .........