NÁLÉZÁME

30.06.2012 12:13

NALÉZÁME SE V BLÁZNIVĚ  ŠEDIVÉM SVĚTĚ NIČEHO A ZNIČEHONIC NAJDETE KOUSEK BAREVNÉ  LÁTKY  A UŠIJETE SI ŠATY, KTERÉ JSOU JINÉ, NEŽ NOSÍ OSTATNÍ, A NÁHLE , JAKOBY VŠEM OKOLO NĚCO DOŠLO,,,JAKOBY POZNALI, ŽE  ZTRATILI SAMI SEBE.... AVŠAK  POBOUŘÍ SE...A  VYŘADÍ  VÁS..PROTOŽE ONY  ŠATY NEJSOU TAKOVÉ, JAKO NOSÍ VŠICHNI..PŘESTO  SE NEBOJTE  A NALÉZEJTE   A ŠIJTE...SVĚT  BUDE  KRÁSNĚJŠÍ.....  VAŠE  AVE....