na motivy Františka Hrubína eva Hrubá

24.02.2013 19:13

Vysoko nad námi moře

hořekující hoře v proudu smeteno

Oči pláčí a v hadrech otrhaná

zvoní v uších "jobova noc" obehraná

"ach čechy krásné čechy mé

obraze rámu prastarého

kolikrát vytrhli tě z něho

že oprýskaly barvy tvé až po tmu hrobů"

Vysoko nád námi moře

vlna pošlapaná

a zem tvrdá hrdá proplakaná