MYŠLENKA

16.07.2018 10:56

POKUD SI PROMÍTÁME    PŘI SEBEMENŠÍM
NEPOROZUMĚNÍ NEGATIVNÍ ZÁŽITKY     Z MINULOSTI A PROPOJUJEME  JE                      S "TEĎ",
DOJDE K FATÁLNÍMU  OMYLU ,KTERÝ VEDE  AŽ K ROZPADU JAKÉHOKOLIV  VZTAHU.
Z TOHO VYPLÝVÁ ,ŽE MINULOST BYLA                                          A NIKTERAK  NESOUVISÍ  S DANÝM OKAMŽIKEM                          I    s BUDOUCÍM.                                                                       POKUD  TOTO DOKÁŽEME  ODDĚLIT  VZNIKNE  HARMONIE.
ave