Lásko

08.04.2011 17:46

Lásko už tě nepotkám

oddala jsem se tmám

tolikrát okouzlena

sevřena V NADĚJI blízko pochybám

 

   lásko klopýtám  Ústa rozedřená

tak moc žena až slovy v myšlenkách

uzavřena Jak nehledat větu co cit můj hledá

    brouzdám v sobě v kaluži potopena

 

Moře se nehoupe Pěna není něha

Láska je na zcestí v dálavě fialovou dálkou

oslepena Už tě nepotkám jakoby duši

zastínil chrám Bohabojná stěna

 

   lásko co vysoko v horách bouři posunuješ

lásko co na dně řek proudy do copů zaplétáš

na hraně nebe nech mi vzkaz než stanu se

andělem a poznám jen otčenáš