KLÍČ V ZÁMKU..../ Z KNIHY,KTERÁ VZNIKÁ/

26.02.2012 19:28

NĚCO ZAVRZALO  TO VÍTR SE PROHNAL  KLÍČOVOU DÍRKOU 

                                   NAFOUKL SE   A NEPODOBNÝ  BALÓNU

ZACPAL VEŠKERÉ SVĚTLO  CO DO ZÁMKU PRONIKAL  

                                    BYLO TO TOLIK SMYSLNÉ JAKO RTY

PO DLOUHÉM MILOVÁNÍ      V  DÁLCE SLYŠET  KROKŮ  TISÍCERO

pomalé    rychlé    klouzavé    šourající    TICHOŠLÁPCI   A   HRUBCI

BOSONOZÍ SVĚTLONOŠI TICHA  VĚTRU

                                                                        NÁHLE    K L Í Č N Í K

dveře  se otevřely

                             a  netopýři urvali od stropů

ĆERNÁ ZEM SE DÝCHAVIČNĚ ROZVLNILA -----------------