Janka Greg

06.02.2021 07:01

Nevšedné obrazy Ave Aburh sú pre mňa opäť veľkým zážitkom. Dokážem sa na ne pozerať dlho, dlho, kým mi nevyplávajú na povrch všetky plynúce pocity z nich. Je to pre mňa opäť nové poznanie, nové prežívanie, zahĺbenie sa, meditácia i terapia. Tieto obrazy sú pre mňa liečivé, očisťujúce, povznášajúce. Opäť je tu súzvuk našich duší, podobné videnie i cítenie. Za to ti Evička srdečná vďaka