hladová báseň od ave aburh

24.02.2013 19:24

V předstoletí věků kdy krásné konkubíny

pomačkané krajky rukama zženštělých paznehtů

umaštěných smradlavým potem z vulgárních spojení Tělo k tělu

a absint k absintu

                             žehlily v páře těžkou syčící žehličkou

                             promrdané podprsenky

                             a  život na hovno

                             tak tehdy se Bůh nepoklonil

a černoprdelníci hranicemi  vzrušení davu   ukojili

Plameny plamenů vyšlehaly oči a bílek se změnil v sníh

tam stopy dávna  a F.L.Věků

a Bůh  se nepoklonil

Devět-sil a básníkům krušno zatímco vysoko tam kde brambor

kaviáru podobá se

a zlato v hubomluvcích odlesky lživé v hvězdy proměňuje

polárka ještě víc stydne

Ve století  rychlém co šíp šípem krev hněte

chléb náš vezdejší v dlaních rozlomíme Tu dřeň domoviny

znesvědcené až hymnus  pláče  a  ticho

a kvásek  a vztek   a červotočem obežraná židle

a  Bůh se klaní  dennně    bezbožným psům

z mlhy Orfeus z bažin Dantova komedie

absurdní  nihilistický  dada-světe

 bez obrazů    bez  básní    bez  hudby   bez  zpěvu

V tomto předstoletí  svinstva   vražd   Domin  balastu žrádla

a ufuněných  souloží

                             Bože  obejmu  tě ????????

                             v  červáncích   co nikdy  nezhoří::::::::::::::::::::::