Eva Hrubá a Lucie Ottová jsou v Almanachu českých básníků,Pastýři noci-------vydal básník Vladimír Stibor a kolektiv... skvělá sbírka

27.07.2014 21:58