Dlouhé stání bez prodlení V citech lhaní není Odhalí ho dotýkání Něžné pohození hlavy Ramen chvění z vánku touhy Rytmus těl při vtělení Lásko pohoupej nás mezi stehny co podobné jsou veslům v lodi Tisknem se k sobě ztracenci znovu nalezení..NEZTRACENI....

01.04.2013 18:11