BLÁZNOVSTVÍ

30.06.2012 12:08

BLÁZNOVSTVÍ  NALÉZÁME UVNITŘ SEBE,TAM HODNĚ DOLE, UPROSTŘED SVÝCH POCITU  CITŮ, EMPATIE,BLÁZNOVSTVÍ NAŠEHO SRDCE...KOUZELNÉ OBZVLÁŠTNĚNÍ ŠEDIVÉHO ...HLEDEJTE A NALÉZEJTE--------- VAŠE AVE