bílá OD AVE ABURH

12.10.2012 12:48

BÍLOU BÁSEŇ NAPSALA JSEM

TISÍCEKRÁT SAMA V SOBĚ NECHTĚNĚ

ZUŠLECHTIT SE V BÍLE ČMOUHATÉ BĚLOBĚ

RÁNO CO RÁNO VRACÍM SE

HLEDAJÍC ČISTOTU V ČISTOTĚ

                 TA VODA NA TVÁŘI SLZOU JE

VYSOKO TLAČÍME KAMENY Z LÁVY BEZ STŘEDU

SEBESTŘETNÍ JSME     ZE ZEMĚ DO NEBE PRSTY STÁČÍME

JAKO BYCHOM PODOBNÍ BOHŮM BYLI

BEZ HANBY VE ŠPÍNĚ OBLÉKÁME HEDVÁBNÉ STÍNY

                  V ČERNÉ ELEGANCI ČISTOTU AŽ DO NEJVYŠŠÍHO CÍPU

HOR VHÁNÍME  FARIZEJSKY   ÚSMĚVNĚ

 

V PROPASTI NEDUHŮ VDECHUJI VÝPARY

TO DUŠEVNO UMŘELO V PLÍSNI NA DLANI

                    RÁNO CO RÁNO VE  VODĚ

TVÁŘ SE ROZVLNÍ...........................................