Báseń jedna

01.04.2011 17:39

Chtěla

   jsem ti vyprávět že kouzla mizí podobně jak zpěv

ta síla siločar

                   do vnitřku okamžiků

co nikdy neuchopíš                   co skrývají se za nářek

a padají hluboko do vody mezi hroty skal

                   kde vyloupne se prstýnek

něhou odkopnutý a vrací se zase zpět z oka okamžiků

                                                co slepotou nevymažeš

jak křížovou cestu vzpomínek

                    Ráno co ráno polibkem

                    den odmykám

CHTĚLA      JSEM    TI   VYPRÁVĚT..........