Ave Qburh VZTAHY

07.06.2018 12:58

Jsou vztahy 
které nikdy nekončí
Jsou setkání 
která  posunují blíž
Jsou  místa  kam se vždycky navraciš
pro  jistotu  krásy  i čekající  zdviž

Jsou   potkávání  která  zazvoní
podobně  jako  v kapse klíč 
Podržiš  ho  v ruce
Okamžik  a ohlédnutí
Padáček  z pampelišky je pryč
Zůstalo chmyří vzpomínkové

Jsou lásky  co zahoří
a nezhasnou Polinka  jsou čtvery  dlaně
Jsou  milování  v kterých  se rozejdeš  sám se sebou Prolínání  jemné  horké  vlahé
Jsou  polibky  v kterých  utoneš
Tak rád  tak  milovaně

Jsou vztahy 
bolavé  omlácené samy v sobě
Uřknuté  NAVZDORY  všemu  co se vymiká           z klidných  proudů  i kolejí
PRO JISTOTU  OSUD  ZRAZUJÍ