Ave Aburh

09.08.2018 07:39

Lze odpouštět? Lze odpouštět do nekonečna?
Vždyť nekonečno neexistuje?
Je nekonečný život?
Možná jen galaxie vesmíru o které víme tak málo
A i země není nekonečná protože kulatá
Lze odpouštět do nekonečna?
Všechno jsou kruhy kola kolesa koule balóny
Po kterých kráčíš dokola a vlastně na začátek
Když odpustíš přímočaře                                                          přímka stejně vede do bodu všech počátků
Odpustit nelze
Jako nelze čistě vygumovat popsaný papír
Můžeš jen roztrhat spálit
a přesto ti čas od času kouř zastaví dech
Odpustíš a zavřený kruh uzamamkneš
ale paměť je kurva Má  klíč
Blahoslavení ti kterým zrezivěl
Nelze odpustit zcela a dočista
Odpouští jen láska pokud je bez masek
ale i ona začíná pochybovat
A tak se zmítáme v kruzích do kterých vcházíme meditovat abychom našli cestu ven
Neexistuje
jen jen v našich okoralých srdcích
kde pod tvrdou kůrou musí být přece laskavost
a poté nebude třeba odpouštět