ave aburh Ztracenka

22.04.2014 18:30

Kam odešla

ztracená ztracenka

kvíteček podzimní

tajenka na chvíli

           zmizela do stínu

           v divokém reji

           nenašla vteřinu

           k rozkvetení

Kam odešla z kouzlení

do tmy beze dní

sama se odřízla

v bloudění

              zmizela do stínu

              v divokém reji

               nenašla vteřinu

               v rozkvetení