Ave Aburh ..Znamení

10.06.2018 19:13

Nechci abys vzpomínal 
Chci abys mne měl 
Upocenou Udýchanou  Plnou orgasmů

Hejzle  milovanej                                         
ty něžnosti  divoká
s jménem i bez jména

Chci  abys  mne měl
Na kolenou  Na zemi                                         Tichou i nesvázanou  v mazlení  
                                                                                   Ach krásná  nahota                                                Ach krásné hry                                                      Naše Kainovo  znamení