ave aburh Živly

11.02.2015 13:27

Čekáš telefon odešel Roztrhl spojení

Ledová tříšť myšlenek v závěji

a zima se válí uctihodná panovačná

svíti v tmě reflektor na slepé koleji

Čekáš telefon nezvoní a voda se mění v kry

pukaj do uší

až ticho promluví samomluvou

uvnitř smíchu cinkot skla

a nedopitých euforií Vzduch je opilý

že nedýchá a telefon je dech

a touha vypitá kráčí vánicí do bezticha

Slunce úšklebek mezi šedivou záclonou

co ani slzy všech Bohů nevyperou

Sedí na mracích Rozcáplá koule

co se vysmívá čekání na dotek

v rozcuchaných vlasech ty  Vzdech