Ave Aburh Vteřiny

18.12.2017 16:32

Praha byla tu noc
podobná  vteřinám po milování
kdy všechno  co v tobě zpívá  ztiší hlas
Objimani  ticha  mnohomluvné
Taková  byla 
až  tě hřály na kůži  doteky 
Jak  vzácné  ty chvíle chvil  porostlé splynutím Jen  tep  podobný  ťukání
taktovkou pro virtuóza  houslistu
Praha  se pomalu  stávala  orchestrem
Stála  jsem  na Kampě  blízko  lavičky  kde  jsme sedávali 
a okolo  obrazárna  nábřeží
V představách  se dá  vykouzlit                                 i neskutečné
Objala jsem tě
Praha  byla  tu noc 
podobná  vteřinám  po milování