ave aburh vážka poletavá

31.03.2014 12:34

a slunce rozbíjí na střepy

vše co v paprscích zrcadlí se

rty co pukají bez polibků

i vysušené srdce

Kam máš jít Do kterých dveří

v kterém zvonku milost objevená

jakoby ilustrace v knize

doplní vzlyk v puse

jak mluvit o náhodě

když v střepech vážka poletavá

a cit podobá se slze