Ave Aburh UŽ NENÍ ČAS

09.10.2016 10:49

AVE ABURH ..V POLI 
(autorská práva)

UŽ NENÍ ČAS 
BLOUDIT VE VZPOMÍNKÁCH 
UŽ NENÍ ČAS 
HLEDAT DUHOVÉ KULIČKY KRÁS 
UŽ NENÍ ČAS 
SÁM SOBĚ LHÁT 
UŽ NENÍ ČAS 
TRHAT DUŠI NA CÀRY 
UŽ NENÍ ČAS 
MYSLET NA KOUZLA NA ČÁRY 
UŽ NENÍ ČAS 
LÍBAT V ZRCADLE ČÍŠI RTŮ 
UŽ NENÍ ČAS 
VALIT KOULI DO KOPCŮ 
UŽ NENÍ ČAS 
PŘELÉVAT KAŠI Z TALÍŘE DO HRNCŮ 
UŽ NENÍ ČAS 
ROZDÁVAT HOSTIE 
UŽ NENÍ ČAS 
VODY CO VODU VYLIJE 
UŽ NENÍ ČAS 
VRACET CO JE NEVRATNÉ 
UŽ NENÍ ČAS 
LHÁT MRTVÉMU LISTU ŽE OŽIJE 
UŽ NENÍ ČAS 
NA BÁSNĚ NA HUDBU NA ROMÁNY 
UŽ NENÍ ČAS 
NA RANNÍ KUROPĚNÍ 
UŽ NENÍ ČAS 
STAVĚT PÍSKOVÉ HRADY 
UŽ NENÍ ČAS 
PROCHÁZET POBŘEŽÍM CO ZALILY VLNY
UŽ NENÍ ČAS 
OTEVÍRAT DVEŘE CO JSOU UZAVŘENÉ 
UŽ NENÍ ČAS 
PRO KOLENA 
PRO RUCE SEPLÉ 
PRO ZVONKY CO NEZAZVONÍ 
UŽ NENÍ ČAS 
PODKOVY DOCINKALY 
poslání :JE ČAS BĚŽET DO TOUHY
CESTOU POSLEDNÍ
V JAHODOVÉM POLI NAVĚKY 
A DVA PRASKLÉ MELOUNY