ave aburh Tobě

29.12.2014 19:11

Vedle stínu kostela  Krása usedla

Bambulka Klubíčko něhy

V modlitební knize v lavicích před oltářem Střipek slzy

co se tam vloudila

podobná peříčku jež vánek odvanul z podloubí

Blízko aleje naříkají topoly zlomené

Slyšíš jen lehký hvizd

to láska zrozena v tajemství doteků listy podzimu rozhrnuje

Květy sypou se na břicha leknínům

a voda pokleká

a vpíjí se do břehů  Dlaní nepoznaných

Vedle kostela ve světle Oči

Čokoláda co do rtů se vlomila