Ave Aburh Stíny

12.04.2014 13:36

Lakotná ulice

provazy sobecké rozpíná po dlažbě

žíly promodralé v oku kaluží

kde zemřel soucit  hlubokého dechu

a objetí nesehrané

Vprostřed chrámových dveří  Solný sloup

bysta euforie otlučená

Hladové dobro v stromořadí oběšence odstřihuje

a chudobkám ve vázách mrznou nohy

Vedle ničeho  pole orchideí

V mlze dlaň s prsty zlomenými

a v ostružiní houfy ptáků

                 Vylíbané stíny