Ave Aburh POTKÁVÁM

16.06.2018 14:16

POTKÁVÁM
(autorská  práva )

Potkávám  na cestách
člověka  - rajské  jablko
člověka - citron
i člověka  - paletu 

V kapsách šťáva
                   kůra
                   štětec

Potkávám na cestách
všechny  kostely  světa  Mají ruce
co běhají  kolem a kolem
dokola  mezi číslicemi  jež  určují časomíru
jakoby chtěly  předběhnout zvon

Potkávám  na cestách
pohozená  zrcadla  v kterých  se odráží  nebe
Ta nenahmatalelná  modř - oči pánaboha
ale  co když  je má hnědé
jako zem  po které  kráčíme
ruku v ruce
nohu za nohou
do kopců  i dolů
JAKO BYCHOM  TOUŽILI  NAJÍT ROVINU
mezi prostorem
MEZI. ..

Mezičas  před  díkůvzdáním
a poslední  večeří

Mezičas  v mezičase
kdy vítr  usedne  do korun  stromů
a ptáci  složí  křídla 
aby zpívali
 
Potkàvàm zvuky  v tichu
Jsou tam
přesně  tak jako tvůj hlas
zastřený  v závoji 
ztotožněných   i příštích dní

Potkávám  zavřená i otevřená  okna
se splihlou  i vlající  záclonou
jako vlasy  kterými probleskuje  slunce

Vstoupil  do nich  anděl 

Stojím  a natahuji  ruce  pro další  perlu 
co teď podobá  se slze