ave aburh Otazník

13.08.2014 22:44

Neni na nebevzetí

když dusí se pokání

v mracích jež bez vody

sypou kamení

naše slova

úlitby

beze rtů

doteky bez dlaní

ve štěrku modlitby zkamení

Z kamene sochař

vyseká zvony co nezvoní

Čekání na tebe

tamtamy uvnitř pustiny

Láska je laskavec co nevoní

Topím se

v jezírku za ozvěnou v jeskyni