AVE ABURH O myšlenkách a pravdě

13.07.2016 17:27

Ave Aburh O MYŠLENKÁCH A VINĚ ( autorská práva)

VY O MYŠLENKÁCHSTUPUJÍ NA POVRCH 
JSOU VRÁSČITÉ HLADKÉ JEMNÉ BALDACHÝNY 
DRSNÉ KARTÁČE DUŠE 
JSOU 
CHODÌ V NÁS TIŠE NEŽ SE ROZBĚHNOU 
A MARATON JE NEKONEČNĚ DLOUHÝ 
ZA CÍLOVOU PÁSKOU ČEKAJÍ DALŠÍ A DALŠÍ PROTOŽE N E M Y S L E T N E L Z E
BĚŽIŠ S NIMI 
USÍNÁŠ S NIMI
VE SNECH SE ZOBRAZUJÍ V PLÁTNECH VIZÍ 
NEMÁM RÁDA MINIMALISMUS STROHÝ NEDOSTATEK CITU 
ACH ROMANTIKO ZÁVITŮ
ACH DEKADENCE DEPRESÍ 
ACH KUBISTICKÁ CESTO VZRUŠENÍ 
ACH BEATNICKÁ POEZIE SVĚTA 
M Y Š L E N K O
PROKLATĚ NĚŽNÁ ZÚSTÁVEJ 
A NEMYSLÍ SI ŽE JSI VINÍKEM SLOV CO HLASIVKY DOVOLÍ ZPÍVAT 
ŘVÁT A SLZÁM PŘEDAT ŘEKU 
JAK ODPUSTIT MYŠLENCE KDYŽ DRUHÝ JI ŘEŽE DO KRVE ABY UTŘÍSNILA 
JAK ODPUSTIT BOLESTI LÁSKOU?KDYŽ JE BOLESTIPLNÁ 
JAK ODPUSTIT SEBECTVÍ KDYŽ SOBEC V SOBĚ SE POUSMÍVÁ
ČÍ JE T O V I N A?
TOLIK ODPUSTKŮ A TOLIK HŘÍCHŮ 
DOKOLA DOKOLA ŽÁDNÁ ZMĚNA 
ODPUSTÍŠ VRAHOVI A BODNE ZNOVA 
ACH Z P O V Ě D N I C Ě TOLIKRÁT KŘÍŽEM V Y S V Ě D C Ě N A
VINÍKEM JSI ŽE MYSLÍŠ A PRAVDA JE NĚKDY JURODIVÁ 
V PLAMENECH HRANIC KAŽDIČKÁ KNIHA CO SI DOVOLILA VÍC NEŽ JE D Á N O 
V POPELU DO VĚTRU VZLÍNÁ 
CHYTÁM HO DO ÚST 
ABYCH N E M L U V I L A