ave aburh o mletí

07.12.2014 21:08

Mele se soukolí kol

koleček a mašlí a zrzavých nadějí

mele se souhvězdí s hvězdami Zmítá se v objetí

a nebesa jsou doteky andělů

co křídla odložily

aby usedly na střapečky vlasatic co padají

Oheň je nespálí

zůstanou čarami

zůstanou vzduchem co nezkončí

Melou se polibky co suché rty

rozmáčí do vodotrysků vášně

Za oblohou parapet  Na něm růže

v rozkroku ďábla vykvétá

Mele se stín

 v odlesku světel prosvítá