AVE ABURH o hledání

27.03.2014 15:29

pokusila se o pokušení

v pokusu  za poklusu doběhnout vteřinu

poznání poznaného pokoušení

mezi domy  ulicemi  květy

mezi cáry nesouvislé věty

kde se stromy z asfaltu vyvrhují

V běhu utekla mezi rafiemi

do času v poznání

že siločáry našich dlaní

jsou k uzoufání rozladěný