Ave Aburh O BÁSNÍCH

12.03.2017 13:39

AVE ABURH O BÁSNÍCÍCH 
( autorská práva ) 
JSOU OTEVŘENÁ DVÍŘKA 
DO SVĚTA 
BÁSNÍCI ROZERVANÍ 
TRHAJÍ BOLEST 
TICHA I DRAMATU 
SAMOTNÍ KRÁČÍ V SOBĚ 
JSOU OÁZOU V POUŠTÍCH 
KDYŽ ŽÍZEŇ SE DOPLAZÍ 
POSLEDNÍ KAPKOU VODY VE DLANI 
BÁSNÍCI 
CO SI NETRHAJÍ VLASY 
ANI NEŠILÍ HLADOVÍ PO OBRAZE 
BEZ RÁMU 
CESTĚ K DRUHÉMU 
UVNITŘ NICH NAPĚTÍ 
JAKOBY CHTĚLI VEŠKEROU ZEM 
ROZORAT PÍSMENY 
Z KTERÝCH VZEJDE OKVĚTÍ 
BÁSNÍCI 
SEMÍNKA 
ŽVÝKAČKY V ÚSTECH 
VYPLIVNUTÍ DO VÍRU TORNÁDA I VÀNKU 
ŽHNOU V SLUNCI 
VSTÁVAJÍ S TMOU 
RÁNEM UKOLÉBANÍ K SPÁNKU 
JSOU KOLÉBKOU 
BÁSNÍCI 
BEZ KTERÝCH NENÍ PÍSEŇ 
ANI CITŮPLNOST 
Z MASA A KRVE 
V KŮŽI NAZÍ SVLÉKAJÍ VRSTVENÍ 
ŠATŮ LIDSTVA 
CO NECHCE NA DŘEŇ KOSTÍ 
BÁSNÍCI 
DALEKOHLED K SOBĚ OBRÁCENÝ 
ČERPAJÍ DO DŽBERŮ NEVINNOSTI I VINY 
BÁSNÍCI STEJNÍ 
NEPOZNANÍ 
JINÍ? ???