ave aburh Neo-fa

27.03.2014 15:40

Setmělo se V brýlích orlí hnízda

a pukavci na kterých orlice

zobákem peří si prodrbává

aby tvrďáci hajlovat vyletěli

Na kostkách dlažby  stíny pecí

vlajkami rozmetou nevědíce

a na hřbitově hlasy

a oni jdou Mocní v sebe zahleděni

Novodobí pseudopoetové pochodní

a klavíru

Bubny zní zatímco zvony

odstřihli

Daleko v poušti Kristus v pokání

do písku vyrvané hřeby marně zapichuje--------------