Ave Aburh NAUČ mne milovat

23.09.2018 15:00

Nauč mne milovat
znovu
Tak aby to nebolelo
Nauč mne milovat aby svět zářil láskou objímanou
aby člověči žal mnou neprorůstal hluboko
do kořenů kapilár
Nauč mne milovat tiše vprostřed vodopádů
Milovat lehce co pírko v letu
Být světlem a umět nezhasnout
Nauč mne zůstat opodál když ti rve srdce
pláč rozšlapaných siločar
Dej mi Bože malý dar bez modlení
za všechny prohry nemocné
Nauč mne milovat zavřené okenice starých opuštěných lidí
Nauč mne aby to nebolelo
posiluj city zapomenuté tam někde v hrotech skal
v lesích kde zvěř hledá zdravou trávu
V mořích kdy rybám chybí vzduch
Nauč mne milovat bez bolesti
život co svírá pěsti aby žil
Obdaruj mou lásku obručemi ať neboli
ať neškvaří se v ohni
když vyjde do ulic
Vrať mne zpět do chatrčí kde byla laskavost
v hrnku vody a skývě chleba
Pomoz mi vykleštit kleště rozmarnosti blahobytu
všech samobolibých hlupců
Nauč mne milovat
Ať to nebolí
Posypej hvězdami každou cestu  těm co neznají cíl
Ať se netrápí
Ať nalézají
AŤ jsou splynutí
Ať to nebolí ať to nebolí
Nauč mne milovat
Znovu
Tebe
Ať to nestudí
Ať v závějích lásku nalezneme
Nauč mne
AŤ TO NEBOLÍ