Ave Aburh Kroky

13.12.2016 10:17

Ave Aburh KROKY 
(autorská práva)

NENALÉZEJME SE JEN 
O ADVENTNÍCH NEDĚLÍCH, 
CO SLIBUJÍ LASKAVOST 
VÁNOČNÍCH STROMŮ 
A SPOLEČNÝCH VEČEŘÍ, 
ROZKROJENÝCH JABLEK, 
PLUJÍCÍCH LODIČEK V MÍSÁCH 
A OBRAZCŮ Z ROZLITÉHO OLOVA.

NENALÉZEJME SE JEN 
TEHDY, 
KDY DOCVAKNE KLÍČ DO ZÁMKU, 
PROTOŽE PATŘÍ K SOBĚ.

(rok co rok házím pantoflem za záda 
a nikdy špičkou ven. .
DOMOVE)

NENALÉZEJME SE POUZE VE CHVÍLÍCH 
ZJITŘENÍ A ZTIŠENÍ HLUKU V SOBĚ, 
PROTOŽE 
KROKY KAŽDODENNOSTI 
ČEKAJÍ. ...

JAKOBY SE BÁLY O LÁSKU