Ave Aburh když duše nekorá

22.09.2013 15:33

Tam vysoko na hoře hor

kde mrakům je tajůplně

najdeme radost i bol

 

a sami v sobě se zpovídáme

zda anděl v nás

není jen čas co čeká na nečas

 

V kostele pokleknu

abych se odprosila

za  tebe  za  tmu za hvězdu

co nehodní nosí vprostřed čela

 

V mracích jsou obrazy

mléčné krůpěje v kterých je naděje

co vítr rozchvěje

pokud nevěříš že chrání tě andělé

 

a v knize písmen co nejsou kamenná

když duše nekorá

láskou je zdobena

 

Za branou v oknech je podoba

ve zdech kostelů  cítit ozvěna

To lidé co nevěří v žití modlí se za Boha-----------------------------