Ave Aburh Jdeme

27.10.2017 17:38

Ave aburh   JDEME
(autorská  práva)

CHTĚLA  JSEM S TEBOU  JÍT
K ČERTOVU KOLU
TAM SE ZASTAVIT
CHTĚLA  JSEM  S TEBOU  PROJÍT
ULIČKAMI  LÁSKY  V NERUDOVCE
A RECITOVAT  BÁSNĚ
CHTĚLA  JSEM S TEBOU  BROUZDAT  LESEM
A DÍVAT  SE  TI DO  OČÍ
CHTĚLA JSEM  S TEBOU  PROLÉST
STARÉ  HRADY  A DOTÝKAT  SE ZDÍ 

CHTĚLA JSEM S TEBOU  JÍT.... JDEME