ave aburh Hrana

11.02.2015 13:59

Našla jsem poraněné ptáče

bez křídel

dýchala na něj aby se nechvělo

bez zpěvu zastavil se  svět

Plavím se na lodi do krásna Je čmouhaté Nevoní

Zabij mne radosti objímaná

pláčem a křídly sebevraha

střemhlav do oblak kde svítání vstává

a mlha je polibek Pírko odfouknuté

a odfouknutí je poselství ráje

Taje uvnitř nás taje  i dlažba uplakaná

Slunce mokré slzy uchovává Relikvie kostelů

Líbám tě a ty víš že vzlétneš

ptáčátko moje

mrakům do dlaní  co otvírám

Dveře nepoznané

Už zvoní...... a smích si s hranou hraje