Ave Aburh EvaHrubá závěs

20.02.2024 10:16

U zeleného závěsu visí růže

na okenních rámech 

A hudba ladí  do čajorůžova

Povznáší

Růže se  potulují v ozónu tónů

V klavíru ztrácí dech 

Tajemství violy ve strunách schovává se

Na skle tvůj obraz miláčku