Ave Aburh Eva Hrubé@. 22 věta Cyklus špitál bláznů

07.04.2020 18:15

Zem se uzdraví a mrtvi pod ni zůstanou jako Memento

V popelu objevena lidskost

Žhne

Ikar čeká na svůj let


Básníci by měli mlčet aby smutek nezaseli


Města si vyprávějí příběhy  minulých časů

O předzvěsti mudrců kterou nikdo neslyšel

Ochluchli lidé už dávno před  stoletími

nevěřili šeptající trávě o bolesti

Nepoučeni

nerozumí zvadlým květům mezi betonem a zdmi místo luk

jakoby nevěřili vysychajícím mokřinám

jakoby nevěřili unaveným ptákům na holých větvích

odumřelých stromů

Nechtic důvěřovat danému sebe klamou 

v okázalém výsměchu rebelstvi z komunit vyhlazují

... kdo si to dovoluje říct že není Bůh

kdo si dovoluje remcat nad našimi činy 

kdo si to dovoluje nejít naší dálnicí ale vlastní 

pěšinou.... 


Básnici by  měli mlčet aby smutek nezaseli

Nemlčí

Pluj Noe a uvidíš  zem 

Lidstvo se samo zničí 

Napsala Eva Hrubá a

Vyhoštěný anděl  v roce 2004 tušil že bez lásky nelze obejmout 

že bez dotýkaní nevystaviš dům ani zahradu natož ráj 

Básníci jsou srdcem doby 

která je nechce poslouchat 

Ach ten snílek naivista pošetilí veršotepec lásky a dokonce i pravdy 

Kdo by ho poslouchal 

dnes v době elektrických rychločar


Uzavřeli jsme se ve svých marnostech marniví  mornotratní sobci hrající vabank na svém pisečku

Tančící jen svůj valčík ve svých vlastních stopách

na svou vlastní hudbu u svého vlastního klavíru

ve svém vlastním šapitó Veselí a bez duše 

neznajíc Pieroty jen klauniádu

Smát se a nemyslet 

Nemyslet a drtit 

bezohledně bez ohlednutí do časů příštích natož minulých 


Města prázdná a zahleděná do země se stydí 

Města krásná a ojiněná každým ránem mlčí 

Města v zavřených dveřích mající slzy 

Města bez lidí a přesto s nimi 

Města kde v okně nekvete růže

Města ve svém vlastním trní 


Snažíme se dýchat pomaleji 

Snažíme se ohlížet se 

Snažíme se pochopit velkolepost žití a vesmíru 

Žijeme čas mezi nebem a zemí 

odhodlaní i ustrašení


Básníci by měli mlčet aby bolest nezaseli

Nemlčí

Jejich třetí oko vidoucí

jak vypalený cejch

zůstane 


SVĚT se na čas ze všech vteřin vykloubil


Usměj se malověrný

Usměj se  bezduchovní

Usměj  se hlupáku

A poděkuj