Ave Aburh Eva Hrubá.....

07.04.2020 18:24

Nikdy  se nemůžeš vcítit tak hluboce do duší NÁS VŠECH ,  kloužeme po povrchu virtuálních sdělení, ale uvnitř je každý z nás v nitru rozdrcený a bolavý, jen to nepřiznáme,abychom ještě víc nezaseli strach. NEVÍM, ZDA JSME SCHOPNI VNÍMAT SLOVA, HUDBU, OBRAZY TAK, JAK SI TO TVŮRCI PŘEJÍ, ANI TO NELZE, PROTOŽE V POZADÍ VĚDOMÍ JE BOLEST.

NEVÍM , ZDA ROZDÁVÁNÍ NADĚJÍ A VNITŘNÍ SÍLY STAVÁ SE PŘÍNOSEM PRO DRUHÉ, KTEŘÍ MAJÍ SVÉ OPRÁVNĚNÉ STAROSTI.

NEVÍM, JAK POMOCI TICHU, ABY ZPÍVALO.

PŘESTO DĚKUJI VŠEM TVŮRCŮM , KTEŘÍ NEMLČÍ, JEN NEVÍM ZDA TOUTO POMOCÍ LZE NAPLNIT PRAZVLÁŠTNÍ PRÁZDNO NAŠICH DNŮ.. Stejně jsme v tom všem každý sám. 

PŘESTO PŘES TOTO VŠECHNO VÁM POSÍLÁM ENERGII PRO DALŠÍ A  DALŠÍ ZÍTŘEK. 

Ave aburh Eva Hrubá