ave aburh Eva HRubá

31.12.2013 15:57

Už se nemodlím

už nenaříkám

už nejsem nikdo

sama sebe na tmu zvykám

Vzlétni holoubku můj vysoko nad oblaka

a požaluj

za svět co zvony nerozhoupe

raděj se pronaříká pro vzlyk co stále vzlyká

a dál zloba se vpíjí do člověka

Požaluj Ikare za básníka